CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của trang web, xin vui lòng liên hệ với mình.

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với mình. Do đó, mình đã soạn ra những điều này để bạn hiểu cách mình thu thập, giao tiếp và sử dụng thông tin cá nhân. Dưới đây là phác thảo chính sách bảo mật của trang web này.

Tương tự như các trang web khác, trang web của mình sử dụng một công nghệ tiêu chuẩn có tên là “Cookies” (xem phần giải thích bên dưới “Cookies là gì?” ) và nhật ký máy chủ web để thu thập thông tin về cách sử dụng trang web.

Thông tin được thu thập thông qua cookie và nhật ký máy chủ web có thể bao gồm ngày và thời gian truy cập, các trang được xem, thời gian sử dụng tại trang web của mình, các trang web được truy cập ngay trước và ngay sau trang web của mình và địa chỉ IP của bạn.

Cookies là gì?

Cookie là một tài liệu rất nhỏ, thường bao gồm một định danh, ẩn danh duy nhất. Khi bạn truy cập một trang web, trang web trên máy tính sẽ yêu cầu máy tính của bạn cho phép lưu trữ tệp này trong một phần của ổ cứng được chỉ định cụ thể cho cookie. Mỗi trang web có thể gửi cookie riêng tới trình duyệt của bạn nếu tùy chọn trình duyệt của bạn cho phép, nhưng (để bảo vệ quyền riêng tư của bạn) trình duyệt của bạn chỉ cho phép một trang web truy cập các cookie mà nó đã gửi cho bạn, không phải cookie được gửi cho bạn bởi các trang web khác.

Các địa chỉ IP

Địa chỉ IP được máy tính của bạn sử dụng mỗi khi bạn kết nối Internet. Địa chỉ IP của bạn là những con số được sử dụng bởi các máy tính trên internet để nhận dạng máy tính của bạn. Địa chỉ IP được máy chủ web của mình tự động thu thập như một phần của dữ liệu nhân khẩu học và dữ liệu hồ sơ được gọi là dữ liệu lưu lượng truy cập trên internet vì thế dữ liệu (như các trang Web bạn yêu cầu) có thể được gửi cho bạn.

Thông tin email

Nếu bạn chọn tương tác với mình qua email, mình có thể giữ lại nội dung email của bạn cùng với địa chỉ email và phản hồi của mình. Mình cung cấp các biện pháp bảo vệ tương tự cho các thông tin liên lạc online mà mình sử dụng để duy trì thông tin nhận được online, email và số điện thoại.

Tham khảo trang từ chối trách nhiệm (Disclamer) của mình để biết thêm thông tin về các chính sách gửi email và chống thư rác.

Mình sử dụng thông tin do bạn cung cấp như thế nào?

Nói chung, mình sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích quản lý các hoạt động kinh doanh của mình, cung cấp dịch vụ khách hàng, cung cấp các mặt hàng và dịch vụ khác cho khách hàng hoặc các khách hàng tiềm năng.

Mình sẽ không có thông tin nhận dạng cá nhân của bạn khi bạn truy cập web của mình, trừ khi bạn chọn cung cấp thông tin đó cho mình, cũng như thông tin đó sẽ không được bán hoặc chuyển cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý và chấp thuận của bạn tại thời điểm thông tin được thu thập.

Mình có thể tiết lộ thông tin khi bị buộc phải làm như vậy một cách hợp pháp, nói cách khác, khi mình được luật pháp yêu cầu hoặc để bảo vệ các quyền hợp pháp của mình.

Mình bảo vệ thông tin của bạn bằng cách nào?

Email không được công nhận là phương tiện liên lạc an toàn. Vì lí do này, mình yêu cầu bạn không gửi thông tin cá nhân cho mình qua email. Việc bạn làm như vậy vẫn được cho phép nhưng tiềm ẩn những nguy cơ riêng. Một số thông tin bạn nhập vào web của mình sẽ được lưu lại một cách an toàn thông qua một phương tiện bảo mật được gọi là Secure Sockets Layer hoặc SSL. Thông tin về thẻ tín dụng của bạn không bao giờ được gửi qua email.

Mình sử dụng các phần mềm để tạo số liệu thống kê tóm tắt, được sử dụng cho các mục đích như đánh giá số lượng khách truy cập vào các phần khác nhau trên trang web của mình, thông tin nào được quan tâm nhất và ít nhất, xác định thông số kỹ thuật thiết kế và xác định hiệu suất hệ thống hoặc các khu vực có vấn đề.

Những thay đổi chính sách

Mình có quyền sửa dổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, hãy yên tâm rằng nếu “Chính sách về quyền riêng tư” này thay đổi trong tương lai, mình sẽ không sử dụng thông tin cá nhân bạn đã gửi cho mình theo chính sách này theo cách không phù hợp mà không có sự đồng ý trước của bạn.

Mình cam kết tiến hành kinh doanh theo các nguyên tắc này để việc đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách này hoặc giao dịch của bạn với trang web của mình, vui lòng liên hệ với mình.

Cảm ơn bạn