TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Leap Content tin vào sự chân thật của mối quan hệ, ý kiến ​​và sự đồng nhất. Khoản bồi thường nhận được có thể ảnh hưởng đến nội dung quảng cáo, chủ đề hoặc bài đăng được thực hiện trên trang blog này. Nội dung, vị trí quảng cáo hoặc bài đăng đó sẽ được xác định rõ ràng là nội dung được trả tiền hoặc được tài trợ.

Chủ sở hữu của blog này không bao giờ được trả tiền trực tiếp để cung cấp ý kiến ​​về sản phẩm, dịch vụ, trang web và các chủ đề khác. Các quan điểm và ý kiến ​​bày tỏ trên blog này hoàn toàn là của chủ sở hữu blog.

Nếu mình tuyên bố hoặc thể hiện là chuyên gia về một chủ đề, sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định, mình sẽ chỉ xác nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ mà mình tin rằng (dựa trên chuyên môn của mình) chúng xứng đáng với sự chứng thực đó.

Bất kỳ khiếu nại sản phẩm, thống kê, báo giá hoặc những thông tin khác về sản phẩm hoặc dịch vụ nên được xác minh với nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp.

Trang web này không chứa bất kỳ nội dung nào gây xung đột lợi ích.

Mình không tuyên bố hoặc đảm bảo về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của nội dung có trên trang web này hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết đến trang web này.

Chính sách email

Mình cam kết giữ bí mật địa chỉ email của bạn. Mình không bán, thuê hoặc cho thuê danh sách đăng ký của mình cho các bên thứ ba và mình sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ cá nhân bên thứ ba, cơ quan chính phủ hoặc công ty nào vào bất cứ lúc nào trừ khi luật pháp buộc phải làm như vậy.

Tất cả các e-mail được gửi từ website của mình sẽ nêu rõ e-mail đó là của ai và cung cấp thông tin rõ ràng về cách liên hệ với người gửi. Ngoài ra, tất cả các email cũng sẽ chứa thông tin ngắn gọn về cách xóa chính bạn khỏi danh sách gửi thư của mình để bạn không nhận được bất kỳ email nào từ mình nữa.

Lựa chọn / từ chối

Trang web của mình cung cấp cho mọi người cơ hội từ chối nhận thông tin liên lạc từ mình và các đối tác của mình bằng cách đọc hướng dẫn hủy đăng ký nằm ở cuối bất kỳ email nào bạn nhận được, vào bất cứ lúc nào bạn muốn.

Người dùng không còn muốn nhận bản tin hoặc tài liệu quảng cáo của mình có thể từ chối nhận các thông tin liên lạc này bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email hoặc gửi email cho mình tại địa chỉ tan@eladiy.com.

Link liên kết

Eladiy chứa các liên kết đến nhiều trang web khác và không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin được tìm thấy tại bất kỳ trang web được liên kết nào.

Quyền sở hữu trí tuệ

Việc sử dụng nhãn hiệu, nội dung và tài sản trí tuệ của mình đều bị cấm nếu không có sự đồng ý rõ ràng từ mình.

Bạn không được:

Tái xuất bản tài liệu từ trang web của mình mà không có sự đồng ý trước.
Bán hoặc cho thuê tài liệu từ trang web của mình.
Tái sản xuất, sao chép hoặc khai thác tài liệu trên trang web của mình cho bất kỳ mục đích nào.
Phân phối lại bất kỳ nội dung nào từ trang web của mình, bao gồm cả trên trang web khác.

Quyền sử dụng được chấp nhận

Bạn đồng ý chỉ sử dụng trang web của mình cho các mục đích hợp pháp và theo cách không vi phạm các quyền, hạn chế hoặc ngăn chặn bất kỳ ai khác sử dụng và thưởng thức trang web.

Hành vi bị cấm bao gồm quấy rối, gây phiền toái hoặc bất tiện cho bất kỳ người dùng nào khác, truyền nội dung tục tĩu, xúc phạm hoặc làm gián đoạn đối thoại thông thường trong trang web của mình.

Bạn không được sử dụng trang web của mình để gửi thông tin thương mại nếu không được yêu cầu.

Bạn không được sử dụng nội dung trên trang web của mình cho bất kỳ mục đích liên quan đến tiếp thị nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của mình.